Tuyệt đối nghe lời

by in , 0

Helen sống với bà chị Mary. Cả hai đều khoảng 75 tuổi và cả hai cùng chưa lấy chồng lần nào. Họ có một chiếc ô tô. Rất ít khi họ đi đâu nhưng cứ khi nào có việc đi, Mary đều lái vì mắt bà còn tốt hơn.

Một hôm cuối tuần, họ đến một thành phố lớn để xem một số thứ mà họ đọc thấy quảng cáo ở trên báo. Cả hai cùng chưa đến thành phố đó bao giờ.

Họ lái xe theo dòng xe cộ rồi rẽ phải vào một phố cấm ô tô qua lại. Người cảnh sát đứng ở góc phố huýt còi gọi lại nhưng bà Mary không dừng xe. Người cảnh sát nhảy lên môtô đuổi theo.

Sau khi ra lệnh cho xe dừng lại, anh ta nói: "Bà không nghe thấy tôi huýt còi sao?".

Mary nhận lỗi một cách lịch sự: "Có ạ. Nhưng tôi nhớ lời mẹ tôi dặn là khi bọn đàn ông huýt sáo thì đừng có dừng lại".

Leave a Reply