Tạ ơn

by in , 0

A: "Nghe nói anh đã lấy cô gái đó. Chúc mừng anh vớ được cô vợ tốt"

B: "Sao lại là vớ? Không đúng, không đúng!"

A: "Sao không đúng?"

B: "Thực tế như thế này. Lần đầu gặp gỡ tôi mời cô ấy đến nhà tôi chơi, cả nhà tôi nhiệt tình tiếp đãi, nào đưa khăn nóng lên lau mặt, sau đó dọn lên ê hề bia, bánh kẹo, thức ăn..."

A: "Chà!"

B: "Tiếp đó đến các món đặc sản, toàn những thứ ngon lành mua ở nhà hàng cả."

A: "Rồi sao thế nào?"

B: "Sau đó sắp ra về, cô ta nghĩ về tay không như thế không tiện nên mới đồng ý lấy tôi..."

Leave a Reply