Truy tìm

by in , 0

Buổi sáng ở sở cảnh sát

-Tối qua có báo cáo gì không?

-Báo cáo sếp: Có một vụ báo mất trộm.

-Mất những gì?

-100 tút thuốc lá và 120kg cà rốt

-Thế các anh điều tra theo hướng nào?

-Báo cáo, chúng tôi đang tìm một con thỏ bị ho.


o O o

Leave a Reply