Lời than vãn của phụ nữ

by in , 0

Những người đàn ông tốt lại thường xấu xí.

Còn những người đàn ông đẹp trai thì lại thường không tốt.

Những người đàn ông vừa đẹp trai lại vừa tốt lại thường là kẻ đồng tính.

Còn những người đàn ông vừa đẹp trai, lại vừa tốt, không phải là kẻ đồng tính thì thường đã cưới vợ mất rồi.

Những người đàn ông không đẹp trai lắm, nhưng là người tốt thì lại thường không có tiền.

Nhưng những người đàn ông không đẹp trai lắm, nhưng là người tốt và có tiền thì lại thường nghĩ rằng phụ nữ theo đuổi họ chỉ vì tiền bạc.

Những người đàn ông đẹp trai, không có tiền bạc chỉ theo đuổi phụ nữ chỉ là để "đào mỏ".

Những người đàn ông đẹp trai, mà không tốt lắm, không phải là người đồng tính, thì lại không nghĩ rằng phụ nữ là người đẹp.

Những người đàn ông nghĩ rằng chúng ta đẹp, lại không là người đồng tính, cũng có thể hơi tốt và có tiền, lại thường là những kẻ nhát gan, sợ phụ nữ.

Những người đàn ông hơi đẹp trai, hơi tốt và có một số tiền nào đó và cảm ơn Chúa họ không đồng tính, thì thường rất nhút nhát và không bao giờ đi bước đầu tiên.

Nhưng những người đàn ông mạnh bạo đi bước đầu tiên, thì khi phụ nữ khởi động họ lại hết hứng...

Ôi, thời nay chọn lựa đàn ông cho hợp sao mà phức tạp...

Leave a Reply