Khám phá vĩ đại

by in , 0

- Hoàn toàn do ngẫu nhiên tôi đã thực hiện được một trong những khám phá vĩ đại nhất. – Nhà khoa học nói.

- Xin cho phép hỏi đó là gì vậy thưa ông?

- Tôi đã khám phá ra là, - nhà khoa học đáp, - bằng cách để một lọ mực gần bên, ta có thể sử dụng một cây bút hệt như bất kỳ cây bút mực nào khác mà không phải mất công bơm mực.


o O o

Leave a Reply