Rắc rối

by in , 0

Hai nhà tâm lý học đang đi dạo dọc bờ sông. Chợt có tiếng kêu cứu từ dưới sông vọng lên.

Một người nói:

- Có người đang gặp rắc rối...

- Phải. Nhưng điều quan trọng là anh ta đang nói về mình.


o O o

Leave a Reply