Vui mừng quá sớm

by in , 0

Vào một buổi sáng nọ, viên sĩ quan thông báo cho nhóm các lính mới nhập ngũ ở trại huấn luyện:

- Hôm nay, tôi có tin tốt và tin xấu cho các anh đây. Đầu tiên tin tốt là binh nhì Brabant sẽ duyệt binh cùng chúng ta.

Nghe xong cả trung đội tỏ ra rất vui mừng vì binh nhì Brabant là một người rất mập và đi rất chậm. Vị sĩ quan tiếp tục nói:

- Bây giờ đến tin xấu. Binh nhì Brabant sẽ lái một chiếc xe tải!!!


o O o

Leave a Reply