Khi bạn khóc

by in , 0

Khi bạn khóc, mình cũng khóc...

Khi bạn cười, mình cũng cười...

Khi bạn đi xa, xa thật là xa...

Leave a Reply