Mất mùa

by in , 0Khách du lịch hỏi một lão nông đảo Corse:

- Hoạt động chính của cụ là gì?

- Hạt dẻ.

- À, ra vậy! Cụ thu hoạch như thế nào?

- Chờ gió thổi làm rụng quả.

- Thế nếu không có gió?

- À, trường hợp đó chúng tôi đòi đền bù thiệt hại do thiên tai gây ra cho nông nghiệp.


o O o

Leave a Reply