Bợm nhậu đón xuân

by in , 0Mấy ông bàn nhau chuẩn bị đón giao thừa. Một ông nói:

- Có thể mua vài két bia, mình ngồi lại với nhau và nói chuyện…

- Hoặc mua một két rượu, mình nằm lại với nhau và cùng im lặng…

- Một ông khác góp ý.


o O o

Leave a Reply