[Clip] Food Fights - Cuộc chiến đồ ăn!

by in , 0

Hãy xem và đoán xem những nước nào tham gia và sự kiện lịch sử nào được thể hiện qua Chiến Tranh Đồ Ăn nhé! Có cả Việt Nam nữa đấy!

Leave a Reply