Cảm ơn

by in , 0

Luật sư bào chữa của bị cáo đang vặn vẹo nguyên cáo. Sau một câu trả lời, luật sư mỉa mai:

-Có vẻ như anh có trí thông minh vượt trội hơn so với một người bình thường đấy nhỉ?

-Cảm ơn. Nếu tôi chưa thề trước tòa là sẽ nói những lời trung thực thì tôi sẽ khen trả lại ông.


o O o

Leave a Reply