Cuộc hẹn

by in , 0

Một viên cảnh sát đi tuần trong Vườn bách thảo, bắt gặp một chàng trẻ tuổi đang lúi húi dưới một gốc cây. Viên cảnh sát tiến đến gần và hỏi:

- Này anh kia, anh làm gì thế?

- Ông thấy đấy - Người thanh niên trả lời - Tôi đang đào một cái hố.

- Anh đào hố làm gì?

- Thưa ông cảnh sát, tối nay tôi có cuộc hẹn với một cô gái.

- Nghĩa là... cái hố này được dành cho cô ta?

- Vâng - Người trẻ tuổi đáp - Bởi vì cô ta bị gù mà.

Leave a Reply