Chẳng nhìn làm gì!

by in , 0

Vợ:

- Này, anh đừng có mà để mắt nhìn theo những cô gái đấy. Anh phải hiểu rằng, mình là người có vợ rồi!

Chồng:

- Anh chẳng nhìn làm gì cả !

Vợ:

- Anh nói thật không đấy?

Chồng:

- Thật, bởi càng nhìn thì càng thêm tiếc chứ ích gì?

Leave a Reply