Ơn cứu mạng

by in , 0

Một chàng trai bị đắm tàu trôi dạt vào một hoang đảo nọ và chàng ta đã sống như một Rôbinson. Chàng cứ sống như vậy rất nhiều năm. Một ngày kia, chàng cứu được một cô gái trôi dạt trên biển với một cái thùng to. Khi tỉnh lại cô gái vô cùng cảm kích ơn cứu mạng và đã nói với chàng:

- Hỡi chàng trai dũng cảm, em sẽ cho chàng cái mà bao năm trời nay chàng thiếu!

Mắt chàng sáng rực:

- Phải chăng cái thùng to này đựng toàn rượu vang?

Leave a Reply