“Vợ”

by in , 0

Xếp tôi có nhiều năng lực quản lý ai cũng rõ, phải cái tính phong tình ai cũng xì xào. Vợ lớn vợ bé đã đành, còn như bồ bịch lộ có, ngầm có, nghe cũng nhiều nhiều.

Không rõ có ý “chơi” xếp hay sao mà một hôm mấy cha lắm mồm mang chuyện từ điển ra bàn về từ “vợ”.

- Đồng nghĩa với vợ là gì nhỉ?

- Phu là vợ, thê cũng là vợ.

Và:

- Phu nhân cung là vợ, thiếp cũng là vợ.

Riêng thủ trưởng bảo:

- Nói tiếng Việt đi, Hán làm gì?

- Phải rồi, thủ trưởng quả thực dụng. Cứ như vơ - vờ ơ vơ chấm dưới một cái thành vợ ngay!

Leave a Reply