Chuyện các cô gái

by in , 0

Có hai cô gái lần đầu tiên đi máy bay, trước khi máy bay cất cánh, họ đến gặp đội bay và yêu cầu:

- Xin đề nghị các bạn đừng bay vượt quá tốc độ của âm thanh, bởi vì trong khi đang bay chúng tôi còn có việc phải bàn.


o O o

Leave a Reply