Được lên phim

by in , 0

Hai phóng viên được phái sang tận Châu Phi săn cảnh. Một hôm, họ phát hiện thấy một con gấu đang bắt cá ăn thế là tranh nhau chụp lia chụp lịa. Đột nhiên, con gấu trông thấy hai chàng bèn lao đến. Khi con gấu chỉ còn cách một khoảng rất ngắn, hai phóng viên sợ hãi nhìn nhau, một người hỏi người kia:

- Này anh, ở đây chẳng có cây to, chúng ta phải làm gì bây giờ?

- Tôi cũng không biết nữa - Người kia trả lời - Có điều một trong hai chúng ta chắc chắn thế nào cũng được lên phim.

Leave a Reply