Tình huống không ngờ

by in , 0

Thấy Alibatư te tua rách nát lê bước về nhà, Alibaba ngạc nhiên hỏi:

- Con làm sao mà trông thảm hại thế kia?

- Con phát hiện bọn cướp đang giấu của cải vào một hang đá...

- Ồ, sao giống bố thế?

- ...Con chờ lúc bọn chúng đi khỏi liền chạy đến và bắt chước chúng hô "Đậu đen ơi, mở cửa ra !".

- Thật khôn ngoan giống... bố ! Thế cửa có mở không ? Mà sao con lại bị thế này ? Bọn chúng quay lại à ?

- Không ạ ! Chỉ có điều tảng đá cửa hang không mở sang một bên như chuyện của bố, mà nó mở... từ trên xuống.

Leave a Reply