Lời cảnh báo lịch sự

by in , 0

Cảnh sát giao thông ở Paris nổi tiếng lịch sự. Sau đây là một bằng chứng:

- Thưa ngài - Viên cảnh sát nọ nói với một khách bộ hành qua đường, mắt mãi nhìn trời sao ban đêm - Nếu ngài cứ nhìn lên đó và quên nhìn con đường ngài đang qua, chắc chắn ngài sẽ khó lòng đến được nơi ngài cần đến. Mà ngài sẽ sớm đến được nơi ngài đang xem...

Leave a Reply