Tập cho quen

by in , 0

Đứa bé trách mẹ:

- Lì xì cho con 5 ngàn đồng mà mẹ bắt con đứng chờ cả tiếng, lại còn nói này nói nọ...

- Đó là mẹ tập cho con quen dần với cơ chế "xin - cho"...

- ?!

Leave a Reply