Ảnh hưởng

by in , 0

Có một đứa bé rất mê xem ti vi. Mẹ nó bị viêm phổi, tắt tiếng. Có một người bạn của mẹ nó đến hỏi thăm:

- Mẹ cháu thế nào?

- Hình ảnh thì tốt, còn âm thanh không được rõ lắm.

Leave a Reply