Tại Du Can Cút

by in , 0

Hai người bạn lâu ngày gặp nhau:

- Ồ!... Dạo này anh phát tướng quá!

- Nhờ "Du Can Cút" đó!

- Nhờ cái gì?

- Bà xã tôi xem ti vi, rồi bắt chước "Du Can Cút" ngày nào cũng làm vài món, bắt tôi ăn no cành hông! Ủa còn anh có bệnh gì mà ốm quá vậy?

- Tại "Du Can Cút" đó!

- Sao lạ vậy! Tại cái gì?

- Bữa ăn nào cũng vậy, bà xã tôi cứ đem tôi ra so sánh với "Du Can Cút", rồi chê tôi nấu ăn quá dở. Lời qua tiếng lại một hồi, tôi tự ái... nhịn đói!

Leave a Reply