Người hàng xóm

by in , 0

Đêm qua, hàng xóm láng giềng nhà tớ gây ầm ĩ quá. Họ la hét rất to và đấm thình thịch vào tường căn hộ của tớ.

-Thế tại sao cậu không có phản ứng gì?

-Vì chuyện đó không ảnh hưởng đến tớ lắm. Tớ mặc kệ họ và tớ cứ làm công việc của tớ là tập thổi cho thuộc mấy bài kèn.


o O o

Leave a Reply