Coi có còn không

by in , 0

Hai người bạn nói chuyện với nhau:

-Tại sao các phát thanh viên đài truyền hình khi nói một lúc lại phải ngẩng mặt lên nhỉ?

-Vậy mà cũng không biết. Họ ngẩng mặt lên để nhìn xem khán giả còn ngồi đấy nghe hay không để họ còn nói tiếp chứ.


o O o

Leave a Reply