Ngày hội

by in , 0

Tên độc tài phát xít Hitle một hôm hỏi nhà chiêm tinh :

- Ta sẽ chết ngày nào ?

Nhà chiêm tinh xem xét các vì tinh tú một hồi rồi khẳng định :

- Ngài sẽ chết vào ngày hội của người Do Thái.

- Là ngày nào ?- Hitle cáu, hỏi dồn.

- Dạ, ngài chết ngày nào thì ngày ấy là ngày hội của người Do Thái ạ.


o O o

Leave a Reply