Ai cao sang hơn?

by in , 0

Một du khách Anh gặp một người Mỹ trong nhà hàng. Du khách Anh khoe:

- Đích thân vua William đã đặt kiếm lên vai ông cụ kị nhà tôi và ông đã trở thành hiệp sĩ.

- Chẳng có gì đặc biệt! Một người da đỏ nào đó đã đặt mác qua vai ông cụ kị nhà tôi, và ông cụ đã trở thành... thiên thần. - Người Mỹ thản nhiên đáp lại.


Leave a Reply