Ngang

by in , 0

Vợ: Em chán lắm rồi, con thì khóc đòi sữa, anh thì say xỉn tối ngày!

Chồng: Vậy em muốn con thì say xỉn tối ngày, còn anh thì khóc đòi sữa chắc?

...

Vợ: Tại sao anh có thể ngồi xem đá bóng khi con nó khóc ngằn ngặt thế này?

Chồng: Ôi dào, từ sớm tới giờ anh cũng la khản cả cổ có sao đâu.

Leave a Reply