Khi người ta... hổng dám đâu

by in , 0

Nam: Chúng ta gặp nhau ở đâu đó rồi phải không?

Nữ : Đó là lý do vì sao tôi không đến đó nữa.


***

Leave a Reply