Lấy đà

by in , 0

Bà Liz than thở với chồng:

- Thằng Brown chẳng ý tứ gì hết. Nói chuyện với tôi nó ngáp đến tám lần.

Ông chồng vốn lo xa nói đỡ lời:

- Ồ không, có khi không phải nó ngáp, có lẽ nó lấy đà để nói điều gì đó...!

Leave a Reply