Làm đàn ông thật khổ

by in , 0

- Nếu em không lấy anh - chàng trai thề - Anh sẽ chết!

Cô gái đã cự tuyệt lời cầu hôn và 60 năm sau, chàng trai lăn ra chết.


o O o

Leave a Reply