Chồng & sắc đẹp của vợ

by in , 0

- Sao đường nhựa bằng phẳng, không có ổ gà mà tớ thấy cậu chạy xe chậm thế?

- Mình sợ xe xóc, tróc hết lớp son phấn trên mặt vợ mình.


o O o

Leave a Reply