Góp ý

by in , 0

Sau một buổi công chiếu bộ phim, một khán giả nói với đạo diễn :

- Đáng lí ra ở cuối bộ phim ông nên bố trí một vụ nổ thật lớn.

- Tại sao?

- Để đánh thức khán giả dậy đi về!


o O o

Leave a Reply