Cẩn thận...

by in , 0

Chủ tịch một đảng chính trị ở Ba Lan thiết tha dặn dò các thành viên:

- Trong mùa vận động tranh cử, đề nghị các bạn phải rất cẩn thận khi lái xe. Biết đâu người mà ta vô tình đâm phải lại chẳng là người định bỏ phiếu cho đảng chúng ta.


o O o

Leave a Reply