Ảnh chế 8-3

by 0

Khi phụ nữ vùng lên thì đàn ông chỉ còn biết nói "Đợi đến ngày mai biết tay ông".Ảnh chế nhân ngày 8/3


Món quà đặc biệt
  anh-che-8-3-4957-1393997839.jpg
Ngày phụ nữ vùng lên.
anh-che-8-3-2-1742-1393997839.jpg
Nỗi khổ của đàn ông mang tên Mồng 8 tháng 3.
anh-hai-8-3-4-1520-1393997839.jpg
Khi phụ nữ vùng lên, đàn ông chỉ biết ngậm ngùi: "Ngày mai thì chết với ông".
anh-vui-8-3-2388-1393997839.jpg
Trong một năm duy nhất một ngày đàn ông để vợ sai khiến.
anh-vui-8-3-1-1186-1393997839.jpg
Hậu quả của việc vợ vùng lên.
anh-vui-8-3-2-5134-1393997839.jpg
Nỗi đau đến độ đàn ông lập diễn đàn rủ nhau biểu tình.
anh-vui-8-3-3-9264-1393997839.jpg
Con gái chặn ở mọi ngả đường để đòi quà.
anh-vui-8-3-6-5706-1393997839.jpg
Này thì đòi quà!
anh-vui-8-3-7-5044-1393997839.jpg
Còn đây là hậu quả của quý ông không chịu tặng quà ngày phụ nữ vùng lên.
Quyết Đại Ka (Sưu tầm)

Leave a Reply