Tục ngữ nói về nghệ thuật ẩm thực

by in , 0

Trong phòng thi vấn đáp, cô giáo hỏi một thí sinh:

- Em hãy đọc những câu ca dao, tục ngữ nói về nghệ thuật ẩm thực của cha ông ta?

- Thưa cô, đó là: “Nam vô tửu như kỳ vô phong”, “Tứ trà, tam tửu”, “Tửu lạc vong bần” (rượu vui quên nghèo), “Nam thực như hổ, nữ thực như miêu”…

- Thôi thôi… Em dừng lại. Em học nó từ đâu?

- Dạ, thưa cô, em học từ bàn nhậu của bố em ạ.

Trích truyện cười Ketnooi

Leave a Reply