Phỏng vấn nhân viên

by in , 0

Tại buổi tuyển việc làm thư ký mới, sếp hỏi: 

- Các cô có xem phim Tể tướng Lưu gù vừa chiếu trên ti vi không? - Dạ có.

- Thế các cô có biết vì sao nhà vua lại cách chức tể tướng và cho ra gác cổng thành không?

Cô thứ nhất trả lời: - Dạ… Vì khi đó chưa có Bộ Luật Lao động ạ.

Cô thứ hai: - Dạ. Vì tể tướng ngay thẳng, không biết nịnh.

Cô thứ ba: - Theo em nghĩ là vì ông ấy không biết cách chiều vua.

- Ờ, đúng. Ngày mai cô đến công ty làm việc.câu chuyện 18+

Leave a Reply