Vợ và người yêu của ta

by in , 0

Một anh mới lập gia đình nói với bạn:

- Ðời mình chỉ có một ngày vui nhất. Ðó là ngày cưới cô ấy.

Anh bạn trả lời:

- Còn mình thì có tới hai ngày vui lận.

- Ngày nào thế? - Người bạn hỏi.

- Ngày mình cưới vợ và ngày mình ly dị vợ.

Truyện này do bạn Việt Chương (Email: Vichudarlington@yahoo) gởi đến Xitrum.net

Leave a Reply