Vỡ đôi

by in , 0

- Mình đã nhặt được 20 cent trên vỉa hè.

- Đó là của tớ đấy! Tớ đã đánh rơi đồng xu 20 cent ở đó sáng nay.

- Nhưng... mình tìm được 2 đồng xu 10 cent.

- Thì là thế! Nó đã vỡ đôi ra khi rơi trên đường mà!

- ??!

Leave a Reply