Ước mơ

by in , 0

Cô vợ kêu toáng lên:

- Cái tay họa sĩ này bất công quá! Hắn vẽ người phụ nữ trong tương lai lại không có miệng, trong khi người đàn ông miệng lại rộng hoác...

- Em cứ bình tĩnh, đó chỉ là ước mơ thôi...

Leave a Reply