Tự thú

by in , 0

Bạn bè hỏi một anh mới cưới vợ:

- Thế anh chị quen nhau thế nào?

- Chúng tôi tình cờ gặp rồi quen nhau. Tôi không đổ lỗi cho ai cả!


o O o

Leave a Reply