Tình già

by in , 0

Một quý bà rất già, nói với chồng:

- Này, khi em đã cắt tóc rồi, trông em không còn giống một bà già nữa chứ?

- Tất nhiên rồi. Bây giờ thì em giống một... ông lão hơn.


o O o

Leave a Reply