Thiệt là tốn công

by in , 0

Một "mày râu" kêu một "áo dài":

- H.

- Một lần nữa!

- H.

- Bạn cần gì nào?

- Cho mình mượn cuốn tập.

- Rồi, giờ đọc cả câu đi.

- H. Cho mình mượn cuốn tập.

- Dẹp!

Leave a Reply