Thiên thần nhỏ nói...

by in , 0

- Mẹ ơi, mẹ yêu con thật không mẹ?

- Yêu chứ, con trai.

- Thế thì mẹ hãy lấy cái chú bán kem ở góc đường kia nhé.


o O o

Leave a Reply