Thích hôn

by in , 0

Đôi tình nhân ngồi chơi trên bờ đê. Chàng trai nhìn một con bò mẹ đang âu yếm bê con, liền chỉ cho cô gái và nói:

- Em có thích như thế không?

- Không! Anh thích như vậy à?

- Ừ!

- Vậy anh lại con bò mẹ để nó hôn cho.

- !!!


o O o

Leave a Reply