Thánh cũng chịu

by in , 0

Một cô gái lên chùa cầu khấn:

- Con lạy Thánh mớ bái, xin Thánh ban cho con lấy được người chồng: một là vô cùng giàu có, hai là có chức quyền cao, ba là vừa trẻ lại vừa đẹp trai, bốn là luôn chung thủy với con.

Thánh (cười): Ba điều trên, con xin ta đều có thể ban cho con được. Nhưng đã có ba điều ấy mà lại còn xin kèm theo điều thứ tư kia nữa thì đến ta là Thánh cũng phải chịu.

Leave a Reply