Thành công một nửa

by in , 0

- Này, lần hẹn hò thế nào?

- Có thể nói là thành công một nửa.

- Anh nói vậy nghĩa là sao?

- Tôi có đến mà cô ấy thì không.

Leave a Reply