Sợ lại rửng mỡ

by in , 0

- Hôm giỗ đầu ông cụ nhà tớ, cụ bà phản đối quyết liệt việc đốt nhiều vàng mã...

- Chà, mẹ cậu trước đây nổi tiếng mê tín, bây giờ tiến bộ thế kia à?

- Mẹ tớ bảo: "Gửi nhiều quá, túi rủng rỉnh, bố mày lại rửng mỡ đi với gái chứ báu gì?".

o O o

Leave a Reply