Sợ không tin

by in , 0

Có một lần, nhà tiên tri Ả Rập danh tiếng thuyết giáo trước quần chúng mộ đạo:

- Các con phải ca ngợi công đức vô biên của đấng tối cao Ala. Chỉ trong vòng sáu tháng, người đã sáng tạo ra trời và đất.

Một người mộ đạo xin được ý kiến:

- Thưa đức cha, chỉ trong vòng có sáu ngày thôi ạ!

- Ta cũng biết như thế, nhưng ta sợ nói đúng sự thật thì các con lại không tin!

Leave a Reply