Sao còn là thiên đường!

by in , 0

Hai ông chồng ngồi kể khổ với nhau về chuyện vợ con.

Một ông rầu rĩ nói:

- Nhiều lúc tôi muốn chết quách cho rồi. Không biết trên thiên đường có đàn bà không nhỉ?

Ông kia trợn mắt:

- Vớ vẩn! Có đàn bà sao còn gọi là thiên đường được!

(Theo Phụ nữ)

Leave a Reply